Skara
Skara kommun, Stortorget 2, 532 88 Skara. Telefon: 0511-320 00, Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702. E-post: skara.kommun@skara.se.